Pannonia Spaniel Show

Ovu nedjelju, svoje vrijeme smo proveli kvalitetno na prekrasnoj izložbi “Pannonia Spaniel Show” u Somboru te smo postigli veoma dobre rezultate!…